Retro2ME - Giả Lập Mô Phỏng Java Trên Android Giống 99%

Đã cập nhật 21/07/2024
Tải xuống

THÔNG TIN

  • Phiên bản 2.1.0
  • Kích thước 6.9 MB
  • Yêu cầu 4.2
  • Nhà phát hành Ovaplay Games

Hình ảnh

Mô tả

* Trò chơi 2D và 3D

* Trò chơi trên màn hình cảm ứng

* Phím điện thoại ảo

* Trình duyệt Wap

* Âm thanh và độ rung

* Giao diện đẹp